U zoekt een onafhankelijke klachtencommissie?

Onafhankelijke klachtencommissie

Vanuit de Conflictacademie vervullen wij voor organisaties ook de functie van Onafhankelijke Klachtencommissie. Soms op advies van de Arbeidsinspectie maar ook preventief. Direct inzetbaar, deskundig (juridisch, bedrijfsmaatschappelijk, sociaal) en écht onafhankelijk!

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Iedereen kan altijd een klacht indienen.
  • Iedereen heeft recht op hulp, advies en dialoog bij het indienen van klachten.
  • Iedereen heeft recht op een vlotte, zorgvuldige behandeling en duidelijke informatie.
  • Van iedereen
  • Iedereen die een klacht indient heeft in beginsel het recht op een individueel gesprek met de klachtencommissie en op individuele kennisneming van het resultaat.  De klachtencommissie kan besluiten om partijen tegelijkertijd te horen in een hoorzitting, maar het recht op individuele kennisneming van het resultaat blijft bestaan.
  • Het indienen van een klacht heeft in principe geen opschortende werking. Dit wil zeggen dat de lopende gang van zaken niet wordt stilgezet of vertraagd als er een klacht wordt ingediend.

Een onafhankelijke klachtencommissie registreert de klacht en hoort hierbij minimaal beide partijen. Op basis van dit onderzoek brengt de klachtencommissie een onafhankelijk en onpartijdig advies uit aan de organisatie. De organisatie beslist uiteindelijk over de verdere consequenties van de klacht.

Bent u op zoek naar een onafhankelijke klachtencommissie? Onze klachtencommissie is direct inzetbaar en is deskundig. Zowel op juridisch-, bedrijfsmaatschappelijk- en sociaal vlak.

Even afstemmen? Bel 085-3031265 (Zeeland) of mail naar info@conflictacademie.nl.

Geef een reactie

Heeft u vragen?

Vul uw telefoonnummer in u wordt gebeld,

Natuurlijk kunt u ook uw vragen kwijt op de contactpagina.

Subscribe!