Een toekomstbestendig team

Soms doen er situaties voor in teams of tussen teams waar u als manager of leidinggevende teveel betrokken bent om dit goed te begeleiden. Het kan ook zijn dat u het team meer resultaatverantwoordelijk wil maken en daardoor onafhankelijk wil blijven. In die maar ook in andere situaties kunt u een teammediator of teamcoach inzetten. De teamcoach begeleid het team en de teamleden naar de gewenste situatie.
In deze teamtrajecten hebben wij aandacht voor:

  • Teamsituatie en teamambitie
  • Teamdoelen individuele ambities
  • Fase waarin het team zich bevindt en de fase waarnaar het team zich moet toe-ontwikkelen
  • Onderlinge gedrag en communicatie
  • Kaders, afspraken en leiderschap
  • Langdurige borging

Wilt u meer weten of persoonlijk afstemmen met een van onze teamcoaches? Bel ons kantoor met 085-3031265 of stel uw wens of vraag via de contactpagina.

Geef een reactie

Heeft u vragen?

Vul uw telefoonnummer in u wordt gebeld,

Natuurlijk kunt u ook uw vragen kwijt op de contactpagina.

Subscribe!