‘Zelf-analyse’ arbeidsconflict escalatiegraad


Je kunt zelf de mate van escalatie van een arbeidsconflict bepalen door de escalatiegraad te bepalen via de escalatieladder.

Kijk hierbij vooral naar houding en gedrag van jezelf en de anderen.